Tính đến 30/9, tổng tài sản tăng 3,4% so với đầu năm lên hơn 191.336 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,2% lên 135.996 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay tăng 6% lên 1.388 tỷ đồng.
Tính đến 30/9, tổng tài sản Eximbank tăng 3,4% so với đầu năm lên hơn 191.336 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,2% lên 135.996 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay tăng 6% lên 1.388 tỷ đồng.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của ngân hàng Eximbank cho thấy nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần sụt giảm mạnh tới 42% so cùng kỳ, về còn 868 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng trồi sụt thất thuờng. Trong đó lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 2% về mức 77 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ tăng 10% lên 115 tỷ đồng, hay lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cải thiện từ mức lỗ 19 tỷ lên có lãi 141 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 43% khi đạt 31 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nguồn thu chính sụt giảm mạnh khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eiximbank giảm 51% về còn gần 477 tỷ đồng.

Đặc biệt, quý này Eximbank phải trích lập 170 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, trái ngược với mức được hoàn nhập 296 tỷ đồng của cùng kỳ.

Sau cùng, Eximbank chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 242 tỷ đồng, giảm đến 76% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, thu nhập lãi thuần của Eximbank vẫn sụt giảm 23% về mức 3.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 1.712 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ và mới đạt 34% kế hoạch cả năm. Lãi ròng cũng suy giảm 46% về mức 1.360 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Eximbank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên 191.336 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 4% khi đạt 135.966 tỷ đồng.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng tăng 4% lên 153.967 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của Eximbank tính đến 30/9/2023 là 3.593 tỷ đồng, tăng mạnh 53% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng vọt 155% và 219% lên lần lượt 675 tỷ và 1.438 tỷ đồng, riêng nợ có khả năng mất vốn giảm 9% về mức 1.478 tỷ đồng.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của Eximbank tăng từ 1,8% đầu năm lên 2,64%.

Vì sao lãi thuần của Eximbank sụt giảm?

Trong văn bản giải trình đính kèm, ngân hàng này cho biết thu nhập lãi thuần sụt giảm do lãi suất huy động tăng cao từ cuối tháng 10/2022 làm chi phí vốn huy động tăng theo. Ngoài ra, ngân hàng cũng giảm lãi suất cho vay, khiến tác động đến thu nhập lãi vay. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 77 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,4%.

Ở hướng ngược lại, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 115 tỷ đồng, tăng gần 10%; mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi 141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 19,5 tỷ đồng; hoạt động khác lãi 32 tỷ đồng, tăng 43%. Chi phí hoạt động quý III ghi nhận 758 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng ở mức 170 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập gần 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 77 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,4%. Ở hướng ngược lại, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 115 tỷ đồng, tăng gần 10%; mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi 141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 19,5 tỷ đồng; hoạt động khác lãi 32 tỷ đồng, tăng 43%. Chi phí hoạt động quý 3 ghi nhận 758 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng ở mức 170 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập gần 300 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Eximbank báo lãi trước thuế quý III đạt 307 tỷ đồng, giảm 76%. Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế 1.712 tỷ đồng, giảm 46%. So với mục tiêu lãi trước thuế 5.000 tỷ đồng cho cả năm 2023, ngân hàng này mới thực hiện được 34% kế hoạch.