Masan Consumer (MCH): Đặt mục tiêu lãi sau thuế 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức
Ảnh minh họa

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoánMCH ) vừa công bố tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 dự kiến tổ chức vào 28/4 tới.

Masan Consumer là công ty đằng sau những sản phẩm được thị trường biết đến nhiều như nước mắm Chinsu, Nam Ngư hay mì Omachi.

Về kế hoạch kinh doanh trình cổ đông, theo tài liệu, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần ở mức 32.500 – 38.000 tỷ đồng cho năm 2022, tương đương tăng trưởng 17% - 36,8% so với năm ngoái (doanh thu thuần năm 2021 của công ty là 27.773,6 tỷ đồng).

Công ty cũng có kế hoạch đạt lợi nhuận sau thuế 5.900 – 6.800 tỷ đồng, tức tăng trưởng 6,7% - 23% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế phân bố cho cổ đông dự kiến là 5.800 – 6.700 tỷ đồng.

Masan Consumer (MCH): Đặt mục tiêu lãi sau thuế 5.900 đến 6.800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Về phương án phân phối lợi nhuận, tính đến hết năm 2021, Masan Consumer có 6.816,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Công ty trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2021 (mức chia cổ tức 0%).

Công ty cũng mong muốn tạm ứng cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận giữ lại, tuy nhiên kế hoạch cụ thể còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh để tối ưu hóa dòng tiền và được quyết định bởi Hội đồng Quản trị, bao gồm có hoặc không việc thực hiện chi tạm ứng cổ tức và mức tạm ứng cho cổ đông.

Tính đến hết năm 2021, Masan Consumer có 6.816,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Nguồn: Masan Consumer)

ĐHĐCĐ dự kiến cũng thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang khỏi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Quang trước đó đã có thư từ nhiệm, và việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày từ nhiệm 1/9/2021.

Việc ông Quang từ nhiệm khiến số lượng thành viên HĐQT công ty trong nhiệm kỳ hiện tại giảm xuống còn 6 thành viên. Thù lao thành viên HĐQT Masan Consumer năm 2022 dự kiến là 0 đồng và kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT năm nay tối đa là 2 tỷ đồng.

Cũng trong tài liệu trình ĐHĐCĐ 2022, Masan Consumer cho biết đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP (cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên công ty). Lượng cổ phiếu ESOP phát hành không lớn hơn 1% tổng số cổ phần đang lưu hành trên thị trường.

Công ty dự kiến sẽ dùng số vốn thu được từ phát hành ESOP để tăng vốn điều lệ, qua đó phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động.

Cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành với giá 85.000 đồng và hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày phát hành. Dự kiến thời điểm phát hành sẽ trong năm 2022 hoặc 4 tháng đầu năm 2023.