Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo đến ông Nguyễn Văn Minh – sinh năm 1958, ông Nguyễn Tấn Đạt - sinh năm 1986, ông Nguyễn Tấn Luật - sinh năm 1987, bà Nguyễn Thị Diễm Sương - sinh năm 1996, và những người thừa kế khác của bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1963, chết ngày 27/7/2021) được biết: Hiện Ngân hàng TMCP Kiên Long đang tiến hành các thủ tục thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thủy để thu hồi nợ.

KienlongBank thông báo thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm
KienlongBank thông báo thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm.

Trong thời hạn kể từ ngày đăng thông báo đến trước ngày 26/04/2023, nếu những người thừa kế của bà Nguyễn Thị Thủy không liên hệ Ngân hàng TMCP Kiên Long để nhận nghĩa vụ trả nợ, giải quyết khoản nợ của Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thủy thì Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tiến hành thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thủy để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.