Theo quyết định, Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban Thường trực là ông Phùng Quốc Bình - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Minh Khoa - Giám đốc Sở Tài chính. Ngoài ra, còn có 10 thành viên là đại diện các sở ban ngành, UBND TP Phú Quốc, 3 người tổ giúp việc và 13 tổ viên khác.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu sân bay cũ Phú Quốc trong trường hợp đặc biệt theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh xem xét trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu sân bay cũ Phú Quốc.

Trước đây Sở Xây dựng Kiên Giang đã công bố đồ án quy hoạch chi tiết khu sân bay cũ Phú Quốc, có diện tích 78,88 ha. Đặc biệt, đồ án cũng dành hơn 9.000 m2 để thực hiện các công trình xây dựng trong các khu cây xanh, vườn hoa theo quy chuẩn Việt Nam; dành hơn 4000 m2 để bố trí trạm xử lý nước thải, trạm điện, tổng đài thông tin liên lạc.

Khu vực sân bay cũ Phú Quốc. Ảnh: Lao Động
Khu vực sân bay cũ Phú Quốc. Ảnh: Lao Động

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu sân bay cũ Phú Quốc, qua đó giúp UBND tỉnh rà soát nhu cầu cấp bách nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn TP Phú Quốc nói riêng và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý (Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng đô thị...) tại Khu sân bay cũ Phú Quốc để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy trước khi tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định.

Xây dựng và tham mưu cho Ban Chỉ đạo phương án đấu giá tốt nhất, đảm bảo hiệu quả (đề xuất diện tích cần đấu giá từng phần hay toàn bộ diện tích theo đồ án quy hoạch đã được duyệt...). Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành quy chế đấu giá và lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo quy định.