Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 15/4, ban hành Quyết định số 155/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp với mức tiền phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2021 và 2022; Báo cáo tình hình quản trị Công ty các năm 2021 và 2023; Văn bản giải trình ý kiến từ chối đưa ý kiến của công ty kiểm toán tại báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022.

Không công bố báo cáo tài chính Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp bị phạt
Arnh chụp màn hình

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (địa chỉ tại tầng 19, tòa nhà Gelex, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, được thành lập vào năm 1999 trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng trực thuộc Công ty Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, kinh doanh thiết bị máy xây dựng, thiết bị công nghiệp, đặc biệt là máy trộn bê tông... Vốn điều lệ hiện là 38 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, kết thúc năm 2023, CEG ghi nhận doanh thu thuần hơn 96 tỷ đồng, giảm 38% so với thực hiện năm 2022. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt mặc dù doanh thu tài chính và thu nhập khác có cải thiện nhưng không đủ bù đắp chi phí. Theo đó, công ty lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn lãi hơn 1 tỷ đồng.

Trong BCTC kiểm toán năm 2023 của CEG, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán nhưng chưa được trích lập dự phòng hơn 1 tỷ đồng cũng như chưa nhận đầy đủ xác nhận các khoản công nợ phải thu hơn 7 tỷ đồng.

Theo giải trình, CEG cho biết trong năm 2023 Công ty đã rất tích cực trong công tác đòi các khoản nợ phải thu lâu năm. Hiện tại, CEG vẫn đang tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ cũng như làm việc với các văn phòng luật sư để tiến hành các thủ tục pháp lý với những khách hàng chây ỳ. Đồng thời, năm 2023, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 8 tỷ đồng. Với giá trị phải thu hơn 1 tỷ đồng, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ thu hồi được trong năm 2024 nên chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi.