IDJ huy động hơn 1.700 tỷ đồng đề đầu tư 3 dự án BĐS giai đoạn 2023 - 2025
Ảnh minh họa

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã chứng khoán IDJ) vừa công bố nghị quyết sẽ phát hành hơn 173,49 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến chào bán từ năm 2022 đến năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 72% giá cổ phiếu IDJ chốt phiên 21/9 (13.800 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu về gần 1.735 tỷ đồng, IDJ cho biết sẽ dùng để rót vốn vào dự án Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2, dự án Apec Mandala Grand Phú Yên, dự án Nam Hồng – Hồng Phong giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể, IDJ sẽ dùng 1.100 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Diamond Park Lạng Sơn - giai đoạn 2, với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 225 tỷ đồng, năm 2024 là 676,8 tỷ đồng và năm 2025 là 198,2 tỷ đồng.

Cùng với đó là dùng 500 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Apec Mandala Grand Phú Yên với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 131,8 tỷ đồng, năm 2024 là 300 tỷ đồng và năm 2025 là 68,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, công ty sẽ sử dụng 134,9 tỷ đồng đầu tư vào dự án Nam Hồng - Hồng Phong với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 33 tỷ đồng, năm 2024 là 60 tỷ đồng và năm 2025 là 41,9 tỷ đồng.

Công ty đặt ra tỉ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện các dự án trên tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán, phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu.

Về tình hình kinh doanh quý II/2022, IDJ ghi nhận doanh thu thuần giảm 58% xuống còn 97 tỷ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận gần 52 tỷ đồng lãi chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư APEC Thái Nguyên, theo đó doanh thu tài chính tăng cao gấp 8,6 lần lên 54,4 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, lợi nhuận sau thuế của IDJ ghi nhận ở mức 70,8 tỷ đồng, tăng 7,2%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 57 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm 49% xuống 181 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 13,4% còn 71 tỷ đồng.

Năm 2022, IDJ đặt ra kế hoạch tổng doanh thu 1.949 tỷ đồng, lãi trước thuế 541 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, với tổng doanh thu đạt 252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 89 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 13% và 16,4% kế hoạch năm.

Trên thị trường, cổ phiếu IDJ đã chốt phiên ngày 21/9 ở vùng giá 13.800 đồng/cổ phiếu.