Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19, từ Điều 31 đến Điều 34 quy định hướng dẫn cụ thể điều kiện, quy trình hỗ trợ đối với nhóm đối tượng là HDVDL.

HDVDL được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Có thẻ HDVDL theo quy định của Luật Du lịch; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với HDVDL tại điểm. Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, được trả 1 lần cho người lao động.

Hướng dẫn viên du lịch khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Hướng dẫn viên du lịch khó tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng do điều kiện "phải có hợp đồng lao động"

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, để nhận được số tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng, nếu không có hợp đồng lao động thì hướng dẫn viên phải là hội viên của hiệp hội về hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, các hướng dẫn viên còn phải có Thẻ hướng dẫn viên được cấp lần đầu trước ngày 1/5/2021 và còn hạn sử dụng.

Tuy vậy, không phải ai cũng có đủ điều kiện để được Nhà nước hỗ trợ. Đa phần các HDVDL hiện nay đều ở dạng làm việc tự do theo tour, không có hợp đồng lao động hoặc không phải là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Cho rằng phần nhiều HDVDL không có hợp đồng lao động, một HDV lâu năm kiến nghị Nhà nước nên linh động xử lý bởi dịch bệnh là lý do bất khả kháng: "Tôi nghĩ chỉ cần thẻ HDVDL do Tổng cục Du lịch cấp là đủ. Đáng lẽ với gói hỗ trợ này, cơ quan quản lý chỉ cần search trên mạng là tổng hợp được tất cả số lượng HDVDL nội địa và quốc tế. Tất cả HDVDL đã được cấp thẻ đều đã có trên mạng với mã QR Code, không cần phải thêm thủ tục phức tạp nào".

Khi xác định được những HDVDL có thẻ do Tổng cục Du lịch cấp, cơ quan Nhà nước chỉ cần chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản cho họ. Cách thức này phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay.

Trong khi đó, một ý kiến khác đề xuất, với những HDVDL có thẻ hết hạn chưa đăng lý lại được thì các cơ quan quản lý cũng nên linh hoạt để hỗ trợ phần nào khó khăn cho họ. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thủ tục hành chính cần giảm bớt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tiền hỗ trợ đến với những đối tượng chịu tác động sớm nhất.

Theo: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/huong-dan-vien-du-lich-kho-tiep-can-goi-ho-tro-26-000-ty-dong-do-dieu-kien-phai-co-hop-dong-lao-dong/20210719040827399