Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan quản lý đã hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc triển khai giao dịch lô lẻ là ngày 12/9/2022.

Trước đó, ngày 24/8/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 5646/UBCK-PTTT chấp thuận dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết tại VNX để triển khai giao dịch lô lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).

Ngày 25/8/2022, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) có công văn số 1461/SGDHCM-HTGD báo cáo UBCKNN ngày áp dụng chính thức triển khai giao dịch lô lẻ là ngày 12/9/2022.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ được áp dụng đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán. Việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ qua công ty chứng khoán tương tư như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Theo nhận định của HOSE, việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán, như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.

Để giao dịch chứng khoán lô lẻ được diễn ra hiệu quả, HOSE cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần trang bị các thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ.