HOSE: 74 mã cổ phiếu bị cắt margin và chứng chỉ quỹ trong quý 2/2023

Theo đó, HOSE vừa công bố danh sách mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 2/2023, tăng thêm 9 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 1 vừa qua lên 74 mã.

Đây chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như DLG, FDC, HAI, HVN, ITA, JVC, MCG, OGC, NVT, PTL, RDP, SCD, TNI, TTF, VDS, HAG, HNG, NKG,…

Thêm vào đó, hiện nhiều công ty công bố BCTC năm 2022 đã kiểm toán với nhiều doanh nghiệp lỗ chồng lỗ, dẫn đến việc nhiều mã cổ phiếu bị cắt margin trong quý 2 như NKG, POM, PTC, PVD, SMC, SVD, TSC, HAR,…

Mặt khác, có một vài mã bị cắt margin còn là việc BCTC kiểm toán năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: SJF, LGL.

Các công ty chậm công bố BCTC 2022 đã soát xét 5 ngày kể từ ngày hết hạn gồm: LHG, AMD.

Ngoài 74 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ quý 2, một số mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng nên chưa thể tham gia giao dịch margin như ACG, hay chứng chỉ quỹ FUEVTVGF4 của Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4, Chứng chỉ quỹ ETF Kim Growth VNFINSELECT (FUEKIVFS).

Ngoài ra, một loạt chứng chỉ quỹ bị cắt margin do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp gồm FUEKIV30, FUEIP100, FUEDCMID, FUCVREIT, FUCTVGF3.

HOSE: 74 mã cổ phiếu bị cắt margin và chứng chỉ quỹ trong quý 2/2023