Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, thông tin đến báo chí về nguồn kinh phí thực hiện tăng lươngcơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cơ quan này đã đề xuất với Chính phủ đề xuất với Quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, nguồn lực cho việc tăng lương được bố trí hơn 59.000 tỉ đồng cho 6 tháng cuối năm 2022.

"Với số tiền này, chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỉ đồng. Còn 47.000 tỉ đồng khác được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỉ đồng, ngân sách Trung ương là 20.000 tỉ đồng"- ông Chi cho hay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nêu rõ, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành địa phương và ý kiến của nhân dân được lấy trên cổng thông tin của Bộ, trong tháng Tư, Bộ Nội vụ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ điều chỉnh lương cơ sở. Trước kì nghỉ lễ vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định vấn đề này.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến và trình Chính phủ trong tháng 5/2023 về Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để đảm bảo thực hiện từ 1/7 tăng lương cơ sở từ 1,49 - 1,8 triệu đồng.

Hơn 59.000 tỷ đồng được bố trí tăng lương cơ sở từ 1/7/2023
Hơn 59.000 tỷ đồng được bố trí tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Về kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lâp; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo Nghị định nêu rõ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên; Sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện so với dự toán; Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang; Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023.

Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.