Hoàn thành 13% kế hoạch kinh doanh, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình biến động nhân sự
Hoàn thành 13% kế hoạch kinh doanh, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình biến động nhân sự

Cụ thể: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Nguyễn Văn Tịnh từ ngày 14/6, bầu thay thế ông Lê Trung Kiên, thời gian bổ nhiệm từ ngày 15/6.

Cùng đó, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Phương Uyên, thời gian miễn nhiệm từ ngày 30/6. Ngược lại, bầu bổ sung bà Phan Thị Cẩm Hằng vào vị trí Kế toán trưởng, thời gian bổ nhiệm từ ngày 1/7.

Được biết, bà Lê Thị Phương Uyên sinh năm 1976, được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng từ ngày 1/6/2023 tới nay. Bà Uyên đã gắn bó với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chỉ ttong 13 tháng.

Ngoài ra, tập đoàn này còn thực hiện bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Loan vào vị trí Giám đốc tài chính, thời gian bổ nhiệm từ ngày 15/6.

Trước đó vào hồi đầu tháng 4/2024, Hòa Bình cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Thọ theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm ông Lê Văn Viên thay thế vị trí này.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.650,9 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 17%, lên dương 1,3%.

Được biết, trong năm 2024, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 57,75 tỷ đồng, Xây dựng Hòa Bình chỉ hoàn thành 13,3% so với kế hoạch năm.