Haxaco: Năm 2023 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 310 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: mã chứng khoán HAX) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHHĐCĐ) thường niên 2023. Đại hội dự kiến diễn ra vào 22/4 tại Tp.HCM.

Năm 2023, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 310 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ (306 tỷ đồng).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Với hơn 71,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Haxaco cần chi 35,9 tỷ đồng trả cổ tức.

Bên cạnh đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, tương ứng với việc phát hành hơn 17,9 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Haxaco dự kiến sẽ phát hành gần 18 triệu cổ phiếu mới. Thời gian phát hành do HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến sẽ phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong đó, Haxaco phát hành 2,1 triệu cổ phiếu thưởng không thu tiền cho Ban Điều hành và Cán bộ quản lý và phát hành 1,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có thu tiền.

Nguồn tiền thực hiện chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022. Theo báo cáo tài chính kiểm toán, Haxaco còn hơn 352 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Sau khi dự chi 215,8 tỷ đồng chia cổ tức, Haxaco còn khoảng 115,6 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2023.

Đáng chú ý, Haxaco muốn hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và hủy phương án chào bán cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua phương án phát hành 49,5 triệu cổ phiếu HAX cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2022, HĐQT Haxaco tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với lý do diễn biến của thị trường không tốt ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và lợi ích cổ đông. Doanh nghiệp cũng rút hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sẽ nộp lại.

Ngoài ra, cổ đông Haxaco năm 2022 cũng đã thông qua phương án phát hành 2,4 triệu cổ phiếu ESOP. Cụ thể, dự kiến phát hành 1,6 triệu cổ phiếu ESOP không thu tiền và phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP có thu tiền.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, Haxaco đem về hơn 6,775 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với năm 2021. Chiếm 92% tổng doanh thu tới từ mảng kinh doanh xe, đạt hơn 6,225 tỷ đồng (tăng 20%), còn lại là doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng... Kết quả, lãi ròng tăng 50%, đạt hơn 239 tỷ đồng. Đây cũng là doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Năm 2022, Haxaco đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 5,800 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 170 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 6% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả trên, Công ty vượt 17% chỉ tiêu doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận năm.