Hải Phòng: Đấu giá quyền sử dụng 45 lô đất khởi điểm chỉ từ 55,485 tỷ đồng
Hải Phòng đấu giá quyền sử dụng 45 lô đất khởi điểm chỉ từ 55,485 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngày 12/4, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng) và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 45 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu phía Nam Nhà văn hóa, thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Theo thông báo, 45 lô đất đấu giá có tổng diện tích 7.608,4 m2. Tổng giá khởi điểm hơn 55,485 tỷ đồng; Tổng tiền đặt trước hơn 11,097 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 26/3 - 9/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 26/3 - 9/4/2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy. Thời gian nộp phiếu trả giá từ ngày 9 - 11/4/2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Thời gian công bố kết quả đấu giá dự kiến vào sáng ngày 12/4/2023 tại Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.