Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã HPX) mới thông tin về việc không thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường do không đủ “túc số”.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ diễn ra ngày 04/03/2023 tại Học viện Bất động sản Hải Phát, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, chủ yếu để thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022.

Tính đến thời điểm khai mạc, chỉ có 63 cổ đông đại diện cho 27,03% vốn điều lệ tham dự, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết của Hải Phát Invest khi những Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đều ghi nhận tỷ lệ cổ đông tham dự trên 95%

Tỷ lệ này không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty.

Ban lãnh đạo Hải Phát Invest cho biết sẽ thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần tới vào thời gian sớm nhất. Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách đã chốt ngày 30/1/2023 vừa qua. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, với đại hội lần thứ hai, tỷ lệ này phải đạt ít nhất 33%.

Theo đó, cuộc họp lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức lúc 8h sáng ngày 31/3, tại tòa CT4 The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Điều kiện tham dự họp sẽ theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/1.

Tại đây, cổ đông Hải Phát sẽ thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính soát xét năm 2022, cùng với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

ĐHĐCĐ bất thường của Hải Phát Invest diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải cùng các thành viên gia đình đã sụt giảm mạnh thời gian gần đây. Từ cuối năm 2022 đến nay, gia đình ông Hải đã bị CTCK bán giải chấp lên đến xấp xỉ 73 triệu cổ phiếu HPX, tương đương gần 24% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Ngoài ra, cá nhân ông Hải cũng chủ động bán bớt 18 triệu cổ phiếu HPX.

Về tình hình kinh doanh quý 4/2022, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 326,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi ròng 19,2 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, Hải Phát Invest ghi nhận tổng doanh thu 1.634,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 56,6% so với năm 2021.