Trong tháng 9, HAGL tiêu thụ 32.551 con heo thịt. Sản lượng trái cây tiêu thụ là 34.871 tấn, trong đó chuối xuất khẩu là 15.127 tấn và 19.744 tấn là chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

HAGL: Lãi 113 tỷ đồng trong tháng 9 hoàn thành 79% kế hoạch năm 2022

Kết quả, HAGL đạt 475 tỷ đồng doanh thu thuần, bao gồm 234 tỷ đồng ở mảng cây ăn trái, 202 tỷ ở mảng chăn nuôi và 39 tỷ là ngành phụ trợ trong tháng 9; tăng 6% so với tháng 8. Lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với tháng trước.

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, HAGL tiêu thụ 168.626 con heo thịt, 202.150 tấn cây ăn trái (bao gồm 127.866 tấn chuối xuất khẩu và 74.284 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc).

Doanh thu thuần 9 tháng đạt 3.183 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, mảng cây ăn trái chiếm gần 54% (1.707 tỷ), mảng chăn nuôi chiếm gần 31% (981 tỷ), còn lại là ngành phụ trợ với 495 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 894 tỷ đồng, gấp gần 30 lần cùng kỳ năm ngoái và đã đạt 79% kế hoạch năm.

Công ty kỳ vọng giá chuối sẽ tăng trở lại trong quý IV và sản lượng heo xuất bán nhiều hơn các quý trước giúp doanh nghiệp có thể vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG một năm nay. (Nguồn: TradingView).
Diễn biến giá cổ phiếu HAG một năm nay. (Nguồn: TradingView).

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo chuyển cổ phiếu HAG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 11/10. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là 203,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 là âm 4.467 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.