Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định. Các địa phương báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội trước ngày 14/9, để đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15/9.

Công an Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành công văn rà soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội để tránh tình trạng người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương nơi cư trú, không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Công an thành phố đã thực hiện rà soát các trường hợp người dân sinh sống, làm việc tại thành phố Hà Nội có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê và các trường hợp người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hiện đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết, có nguyện vọng trở về Hà Nội (thông qua gia đình, người thân...).

Hà Nội thống kê lao động và người ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê
Hà Nội thống kê lao động và người ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê

Người dân có nguyện vọng về quê có thể liên hệ, đăng ký với Công an xã, phường, thị trấn để Công an thành phố hà Nội tập hợp đề xuất phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội; đưa người dân trở về các địa phương khác và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2647/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nguyên tắc "4 tại chỗ" theo chỉ đạo của UBND Thành phố; linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19 không có nơi cư trú. UBND các quận, huyện chỉ đạo, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú trên địa bàn quản lý. Đồng thời, tổng hợp phân loại đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 58/NQ-CP, Quyết định số 3642/QĐ-UBND và các chính sách đặc thù hỗ trợ của Thành phố.

Để có phương án hỗ trợ người lao động tốt nhất, các địa phương chỉ đạo rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn và tổng hợp, phân loại các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ dành cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021, của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP Hà Nội và các chính sách đặc thù khác của Thành phố. Với các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng, các địa phương khẩn trương hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết chế độ hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đặc biệt, các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm thời để đưa người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn, không có nơi cư trú đến tạm trú; đồng thời phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch tại các điểm tạm trú.