Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Sáng không đề cập mức tăng dự kiến với từng khối lượng nước, chỉ nêu 10 m3 đầu tiên ở nội thành. Với nhóm khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mức giá nước tăng khoảng 20%.

Theo ông Sáng, dựa trên các quy định cụ thể về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng điều chỉnh giá nước, trước mắt lộ trình trong 2 năm (2023-2024), áp dụng cho hộ gia đình, đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp.

Theo đó dự kiến đối với 1 hộ gia đình tiêu thụ thực tế đến 10 mét khối/tháng tăng khoảng 15.270 đồng. Các nhóm khách hàng khác có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì tăng khoảng 20%. Mức tăng này chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi phí của các doanh nghiệp, các đơn vị.

“Tại dự thảo phương án giá trình UBND thành phố, Sở cũng đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá nước sạch đối với các đối tượng sử dụng… theo tính toán của liên ngành, với phương án giá dự kiến, CPI sẽ tăng khoảng 0,17%, không có tác động lớn đến giá của các hàng hóa, dịch vụ có liên quan,” ông Sáng nói.

Hà Nội sắp tăng giá nước sạch. Ảnh minh họa
Hà Nội sắp tăng giá nước sạch. Ảnh minh họa

Về xây dựng phương án giá của các doanh nghiệp, ông Sáng cho biết Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ngành bám sát quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 44, để triển khai thực hiện đồng thời căn cứ từng bước trong điều kiện, khả năng của người dân để có lộ trình điều chỉnh phù hợp.

Theo ông Sáng, hiện chi phí cấu thành giá nước sạch như tiền lương, nhân công... tăng dẫn đến phải điều chỉnh giá nước sạch để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, vừa khuyến khích các chủ thể sử dụng nước tiết kiệm đồng thời giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, chống thất thoát, thu hút việc đầu tư vào sản xuất, phân phối nước sạch...

Hiện giá nước sạch sinh hoạt ở Hà Nội áp dụng theo Quyết định 38 ngày 19/9/2013. Theo đó, đơn giá 10 m3 đầu tiên là 5.973 đồng/m3 và giá cao nhất là 15.929 đồng/m3 khi dùng trên 30 m3 (áp dụng từ 1/10/2015).

Đối với các nhóm khách hàng khác có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì mức giá tăng khoảng 20%. Mức tăng này chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi phí của các doanh nghiệp, các đơn vị.