Chiều ngày 3/5, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh các cấp học trên toàn TP nghỉ học tập trung từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Học sinh tạm dừng đến trường, chuyển học online từ 4/5

Học sinh tại Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày mai (4/5).

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 2/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo:

Cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên-chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.

Hà Nội: Học sinh tạm dừng đến trường, chuyển học online từ 4/5
Hai tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc cũng đã cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường.

Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, cũng thông báo cho học sinh ở 1 số khu vực tạm dừng đến trường để đảm bảo chống dịch. Ngoài ra, hai tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc đã cho học sinh toàn tỉnh tạm dừng đến trường.