Theo đó, hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp: Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố; các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10m3 nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu trên).

Thời gian thực hiện gồm các tháng 9, 10, 11, 12/2021. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp Thành phố.

Hà Nội dự kiến kinh phí cho khoản hỗ trợ này là 165 tỷ đồng. UBND TP sẽ thực hiện việc hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm giá hóa đơn tiền nước cho người dân.

Hà Nội hỗ trợ người dân tiền sử dụng nước sạch 4 tháng cuối năm 2021
Hà Nội hỗ trợ người dân tiền sử dụng nước sạch 4 tháng cuối năm 2021

UBND TP được giao triển khai Nghị quyết, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời công khai, minh bạch. Thường trực HĐND đề nghị Ủy ban MTTQ Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện.

Như THPL đã đưa tin, trước đó, EVN cũng đã tiến hành giảm giá tiền điện các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Mức giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng. Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là 2 tháng tại các kỳ hoá đơn tháng 8 và kỳ hoá đơn tháng 9/2021.

Tính đến ngày 31/7, EVN Hà Nội đã giảm giá điện, giảm tiền điện gần 1.295 tỷ đồng. Theo ước tính, riêng tổng số tiền điện giảm trong đợt 4 này là khoảng 530 tỷ đồng.

Mới đây, TP.Hà Nội đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ 10 nhóm bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại nghị quyết 68 của Chính phủ (gói 26.000 tỷ đồng); đồng thời, thành phố bổ sung 500 tỷ đồng để người lao động, người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế.

10 nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của Hà Nội, gồm: hộ nghèo; hộ cận nghèo; trường hợp bảo trợ xã hội; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh...

Lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng nhưng phải tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương..., cũng được hưởng hỗ trợ của thành phố.

Hà Nội dự kiến khoảng trên 324.000 trường hợp được hỗ trợ chính sách đặc thù, với tổng kinh phí trên 345 tỷ đồng.