Tại Hà Giang, chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã phát huy hiệu quả và ngày càng khẳng định thương hiệu, chất lượng, góp phần nâng cao giá trị, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Năm 2022, các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã đăng ký 154 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Qua xét duyệt, có 53 hồ sơ sản phẩm của 35 chủ thể đủ điều kiện trình hội đồng đánh giá, phân hạng, trong đó, có 43 sản phẩm tham gia mới, 10 sản phẩm đánh giá lại.

Các sản phẩm được đánh giá thuộc 4 ngành: Thực phẩm (47 sản phẩm); vải và may mặc (1 sản phẩm); đồ uống (3 sản phẩm); du lịch dịch vụ và bán hàng (2 sản phẩm).

Hà Giang công nhận 37 sản phẩm OCOP
Cam sành Hà Giang, một trong những sản phẩm OCOP của tỉnh.

Sau quá trình đánh giá, thẩm định, chấm điểm nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Giang đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định phê duyệt công nhận 37 sản phẩm OCOP năm 2022 với 1 sản phẩm đạt hạng 4 sao; 36 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đến nay, tỉnh Hà Giang đã có 270 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 5 sao.

Nhân dịp công nhận 37 sản phẩm OCOP năm 2022, tỉnh Hà Giang cũng tổ chức không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc trưng từ ngày 25 đến 28/11 tại Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang. Tại sự kiện, du khách sẽ được thưởng thức miễn phí trà Shan tuyết – sản phẩm OCOP 5 sao của Hà Giang, đồng thời, được tham quan triển lãm 50 bức ảnh quảng bá, giới thiệu văn hóa du lịch, con người tỉnh Hà Giang.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh với du khách trong và ngoài nước khi lên với Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2022 sẽ khai mạc vào tối 26/11 tại huyện Đồng Văn.