giá xăng E5RON92 là 23.590 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 24.360 đồng/lít.  Dầu diesel 0.05S có giá 18.900 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 17.790 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 16.900 đồng/kg.
Từ 15h ngày 21/1, giá xăng E5RON92 là 23.590 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 24.360 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá 18.900 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 17.790 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 16.900 đồng/kg.

Chiều 21/1, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã ra quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ mới 10 ngày/lần.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 490 đồng/lít, dầu diesel tăng 670 đồng/lít, dầu hỏa tăng 660 đồng/lít, dầu mazut tăng 630 đồng/kg.

Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.590 đồng/lít, xăng RON 95 là 24.360 đồng/lít, dầu diesel 18.900 đồng/lít, dầu hỏa 17.790 đồng/lít, dầu mazut 16.990 đồng/kg.

Theo liên Bộ, để có mức giá trên cơ quan điều hành điều chỉnh việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, dừng trích lập và chi 200 đồng với xăng E5, chi sử dụng quỹ bình ổn với dầu hỏa là 300 đồng/lít và diesel 400 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít; dầu mazut ở mức 200 đồng/kg. Như vậy, giá xăng dầu có lần thứ hai điều chỉnh tăng kể từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến giá thế giới tăng.

Đây là kỳ điều hành lần thứ hai của liên bộ Công thương - Tài chính kể từ khi nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ đầu năm 2022.

Theo đó, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh 3 lần mỗi tháng, với lịch điều chỉnh giá là các ngày 1, 11 và 21 hằng tháng. Việc điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần thay vì 15 ngày/lần được kỳ vọng giúp giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới hơn.

Đáng chú ý, trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. Còn nếu giá cơ sở tăng trên 10%, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước (từ các nhà máy lọc hóa dầu) và nguồn nhập khẩu, chứ không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới.

Do đó, một phần thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT dựa trên giá cơ sở xăng dầu sẽ được cắt bớt, giảm áp lực lên giá bán lẻ.