Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh

Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhất là tại Hà Nội và một số tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, theo chủ trương mới của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp vẫn được hoạt động, nhất là đang gần dịp Tết Nguyên đán. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu một cách hợp lý để giá xăng dầu trong nước diễn biến theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới và bảo đảm duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá ở mức phù hợp để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.159 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.876 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.239 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.362 đồng/kg.