Cụ thể, theo quyết định của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h ngày 27/7, mặt hàng xăng E5 RON92 có giá 20.498 đồng/lít (giảm 112 đồng/lít); xăng RON95-III có giá 21.681 đồng/lít (giảm 102 đồng/lít); dầu diesel 0.05S có giá 16.375 đồng/lít (giảm 198 đồng/lít).

Mặt hàng dầu hỏa có giá 15.398 đồng/lít (giảm 105 đồng/lít) và dầu mazút 180CST 3.5S có giá 15.522 đồng/kg (giảm 148 đồng/kg).

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15h ngày 27/7
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15h ngày 27/7

Được biết, trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với một số loại dầu ở mức: dầu diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg. Cùng với đó là chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 là 1.250 đồng/lít; xăng RON95 là 300 đồng/lít; dầu diesel; dầu hỏa và dầu mazút không chi.

Trước đó trong kỳ điều chỉnh ngày 12/7, xăng E5 RON92 tăng 850 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 867 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 418 đồng/lít. Ngoài ra, dầu hỏa cũng tăng 452 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 221 đồng/kg. Trong lần này, Quỹ bình ổn đã chi với xăng E5 RON92 là 1.300 đồng/lít; xăng RON95 là 350 đồng/lít; dầu diesel; dầu hỏa và dầu mazút không chi.