Cụ thể, ở kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ thống nhất không trích lập BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, tiếp tục chi Quỹ BOG ở mức cao đối với tất cả các loại xăng dầu: Đối với mặt hàng xăng E5RON92 chi ở mức 1.782 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 875 đồng/lít, dầu diesel chi ở mức 593 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 483 đồng/lít và dầu mazut ở mức 37đồng/kg.

Sau trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.426 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 19.531 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.774 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 13.825 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.279 đồng/kg.

Giá xăng 27/5: Giữ nguyên so với kì điều chỉnh trước
Giá xăng 27/5: Giữ nguyên so với kì điều chỉnh trước

Theo liên Bộ, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 37 đồng/lít/kg-1.782 đồng/lít/kg.

Do diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới sau thời gian căng thẳng đã bắt đầu có dấu hiện tốt hơn; các yếu tố về thời tiết... đã tác động đến giá xăng dầu thế giới 15 ngày vừa qua. Nhìn chung, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen đối với từng mặt hàng xăng dầu.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/5/2021 cụ thể như sau: 73,732 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 75,441 USD/thùng xăng RON95; 72,138 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 71,499 USD/thùng dầu hỏa; 370,510 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.