Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 9/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 950.000 - 2.200.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.850.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.800.000 - 2.670.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.600.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 9/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 750.000 - 1.260.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.400.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.220.000 - 3.480.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.220.000 - 3.000.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 9/8: Thị trường ổn định

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 9/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 720.000 - 1.400.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.300.000 - 2.400.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.100.000 - 3.500.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội cũng có giá dao động trong khoảng 1.100.000 - 3.500.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 9/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang có giá khoảng 1.150.000 đồng/ người lớn và gần hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.350.000 - 1.550.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang có giá khoảng 995.000 đồng/ người lớn và gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội cũng có giá khoảng 995.000 đồng/ người lớn, số lượng còn hạn chế.