Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 05/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 887.400 - 1.200.800 đồng/người và đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 617.600 - 1.412.200 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 595.800 - 2.373.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.301.991 - 3.136.353 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 05/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng hiện dao động 675.300 - 833.000 đồng/người lớn và đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đã hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 652.800 - 1.888.600 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.195.105 - 2.590.145 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay hôm nay ngày 5/1: Chặng Hà Nội - TP HCM chỉ từ 396.400 đồng/vé người lớn
Giá vé máy bay ngày 5/1 giảm mạnh, hiện giá vé chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chỉ từ 396.400 đồng/vé người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 05/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng dao động trong khoảng 485.600 - 1.620.200 đồng/người lớn hiện đã gân hết. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá khoảng 1.620.200 đồng/người và hiện đã gần hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 396.400 - 2.359.300 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.195.105 - 3.136.353 đồng/người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 05/01

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đã hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.195.105 - 2.153.292 đồng/người lớn.