Giá tiêu hôm nay 29/5: Tăng trở lại

Khảo sát thị trường giá nông sản tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ ghi nhận giá tiêu hôm nay 29/5 dao động trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 74.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.500 đồng/kg.

Như vậy sau 4 ngày giảm liên tiếp, giá tiêu hôm nay đã bật tăng trở lại.

Giá tiêu hôm nay 29/5: Đầu tuần giao dịch ở mức 71.500 - 74.000 đ/kg
Giá tiêu hôm nay 29/5, đang giao dịch ở mức 71.500 - 74.000 đ/kg

Giá tiêu hôm nay 29/5: Thị trường thế giới tăng nhẹ

Theo đó, giá tiêu đen Lampung tại Indonesia giữ ở mức 3.592 USD/tấn. Còn giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này có mức 6.109 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 4.900 USD/tấn; còn hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này vẫn có giá 7.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 ở về mức 2.950 USD/tấn.

Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 và 550 g/l lần lượt ở mức 3.500 và 3.600 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu ở mức 5.000 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới hôm nay duy trì ổn định. Tuần này, thị trường hồ tiêu toàn cầu Công đồng Hồ tiêu Quốc tế ghi nhận biến động trái chiều.