GELEX sẽ mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu, giá trị gần 200 tỷ đồng
GELEX sẽ mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu, giá trị gần 200 tỷ đồng. Ảnh minh họa

CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) công bố quyết nghị về việc mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu phát hành từ năm 2020, với tổng giá trị còn lưu hành gần 200 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu đều được áp dụng lãi cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Từ năm thứ 3, lãi suất là tổng lãi tham chiếu cộng 3,5%/năm.

Theo nghị quyết, lô đầu tiên (phát hành ngày 22/07/2020) còn 648 trái phiếu đang lưu hành, tương đương giá trị 64,8 tỷ đồng; lô thứ 2 còn 1.303 trái phiếu đang lưu hành, tương đương 130,3 tỷ đồng.

Tổng cộng, GEX sẽ mua lại gần 195 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cùng lãi phát sinh chưa thanh toán. Nguồn tiền đến từ hoạt động kinh doanh và nguồn vốn hợp pháp của GEX.

Phương án mua lại được áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa GEX và trái chủ. Cụ thể, GEX sẽ thực hiện công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn, trong khi những trái chủ đồng ý bán lại sẽ gửi công văn xác nhận đồng ý bán.

Sau đó, Công ty sẽ tiến hành thanh toán tại ngày mua và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Thời gian mua dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11/2022 đến khi hết dư nợ trái phiếu.

GELEX sẽ mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu, giá trị gần 200 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Trước đó, từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại trước hạn định kỳ nhiều lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại lên tới 1.627,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/5/2022, GELEX đã mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, trái phiếu phát hành ngày 19/5/2021 và đáo hạn 19/5/2024; ngày 19/5, GELEX mua lại lô 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021 và đáo hạn ngày 31/12/2024.

Ngày 17/6, GELEX mua lại toàn bộ lô 400 triệu trái phiếu phát hành ngày 15/4/2020 và đáo hạn ngày 15/4/2023 (kỳ hạn 3 năm); ngày 17/6, GELEX tiếp tục mua thêm 222,3 tỷ đồng trong tổng 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn 13/5/2023 (kỳ hạn 3 năm).

Ngày 22/7, GELEX mua 135,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 200 tỷ đồng về 64,8 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023 với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Ngày 25/7, GELEX tiếp tục mua thêm 69,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn để giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 200 tỷ đồng về 130,3 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 23/7/2020 và đáo hạn 23/7/2023.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần GEX hơn 24.700 tỷ đồng, tăng 29%; lãi trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12,235 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49%. Tiếp đến là vật liệu xây dựng đóng góp 7,124 tỷ đồng, chiếm 29% tỉ trọng; cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3,097 tỷ đồng, chiếm 13%; năng lượng và nước sạch là 1,079 tỷ đồng, chiếm 4%; bất động sản thương mại ghi nhận 1,011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác 182 tỷ đồng, chiếm 1%. Có thể thấy, tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là công nghiệp điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch)…