Theo dữ liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Tháng 5, cả nước có hơn 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 93.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72.600 người.

So với tháng 4/2024, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 5 giảm 14% về số lượng, giảm 47% về vốn đăng ký và giảm 24% về số lao động.

Gần 65.000 doanh nghiệp đăng ký 'khai sinh' trong 5 tháng đầu năm 2024

Còn so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong tháng 5 giảm 9,2% về số doanh nghiệp, giảm 11% về số vốn đăng ký và giảm 2,7% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đạt 7,06 tỷ đồng, giảm 38,6% so với tháng trước và giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong tháng 5 cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 64.758 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Số vốn đăng ký thành lập trong 5 tháng năm 2024 đạt 601.220 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2024 là 1.268.105 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023. Có 18.567 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 5 tháng năm 2024, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 666.885 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng năm 2024 đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Gần 65.000 doanh nghiệp đăng ký 'khai sinh' trong 5 tháng đầu năm 2024

Cũng trong 5 tháng đầu năm, cả nước có 34.067 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường lên 98.825 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (83.109 doanh nghiệp).

Con số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường cũng cao hơn tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng. Cụ thể, 5 tháng có 97.299 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 5/2024, cả nước ghi nhận 11.391 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Có 10/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, đứng đầu là vận tải kho bãi, tăng 20,8%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, tăng 11,2%; sản xuất phân phối, điện, nước, gas tăng 9,4%...

Trong các ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023, hai ngành có tốc độ giảm lớn nhất là dịch vụ lưu trú và ăn uống, giảm 15,1% và y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giảm 16,2%…