Dược Hậu Giang (DHG) báo lãi quý III cao kỷ lục tăng trưởng 30% so với cùng kỳ

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 Dược Hậu Giang đã hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý III/2022 doanh thu thuần đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 20,2% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 578 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính duy trì quanh mức 33,3 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý III/2021. Tính đến 30/9/2022 Dược Hậu Giang vẫn còn khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng xấp xỉ 2.100 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng duy trì quanh mức gần 26 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính của công ty chủ yếu từ khoản chiết khấu thanh toán (gần 18 tỷ đồng). Chi phí lãi vay chỉ quanh mức 4-5 tỷ đồng. Dư vay nợ thuê tài chính của Dược Hậu Giang đến cuối quý 3/2022 còn 38 tỷ đồng, giảm 170 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Khoản chi lớn nhất trong quý là chi phí bán hàng 225 tỷ đồng (tăng 45 tỷ đồng so với cùng kỳ) chủ yếu do tăng chi phí nhân viên và các chi phí khác.

Kết quả, quý III Dược Hậu Giang vẫn lãi sau thuế 262 tỷ đồng, tăng 30,3% so với số lãi hơn 201 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Dược Hậu Giang cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh do công ty đã tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối với khách hàng tốt. Đồng thời quan lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022 đạt 4.346 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành trên 79% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 836 tỷ đồng, hoàn thành đến 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 24% lên 752 tỷ đồng.