Đưa vàng trang sức khỏi mục kinh doanh có điều kiện

Ảnh minh họa

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa nội dung này vào dự thảo Báo cáo về việc rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

VCCI nhìn nhận, cần thu hẹp lại phạm vi của một số ngành kinh doanh có điều kiện. Theo danh mục quy định chung, một số ngành nghề đang có phạm vi rất rộng. Điều này dẫn đến tình trạng cơ quan quản lý xác định nhiều "ngành nghề con" khác phải đáp ứng đủ điều kiện mới được kinh doanh. Trong khi thực tế không cần kiểm soát những ngành này.

Đơn cử là nhóm kinh doanh vàng (xác định là ngành kinh doanh có điều kiện trong phụ lục Luật Đầu tư). Trong ngành này có kinh doanh vàng, trang sức, thủ công mỹ nghệ là ngành kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh loại hàng hóa này không tác động đến lợi ích công cộng như các loại vàng khác trong cùng nhóm "kinh doanh vàng". Bản thân các điều kiện của kinh doanh vàng, trang sức, thủ công mỹ nghệ cũng không có tính đặc thù về một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì không rõ về mục tiêu quản lý và nhà nước muốn quản lý gì đối với ngành nghề này.

Theo đó, VCCI đã "Đề nghị bổ sung vào dự thảo về việc đánh giá phạm vi của các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, trong đó thu hẹp lại phạm vi của một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Như "kinh doanh vàng", cần loại "kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ" ra khỏi phạm vi của "kinh doanh vàng".

Theo VCCI, thời gian qua, trong quá trình thực thi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nhiều lần kiến nghị về việc loại bỏ hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.