Khu đất thực hiện dự án có diện tích hơn 16.179,6m2, tại lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 của quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Dự án này được đánh giá có vị trí "đất vàng", khi một mặt tiếp giáp đường Tô Hiệu, một mặt giáp đường Mê Linh.

Trước đó, tháng 12/2023, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng đã phát đi thông báo mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án trên. Kết thúc thời điểm nộp hồ sơ, chỉ có duy nhất Tài chính Hoàng Huy đăng ký thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, dự án trên có tổng vốn đầu tư hơn 3.179,4 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là hơn 2.763,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự kiến là hơn 415,5 tỷ đồng (bao gồm cả tài sản công tạm tính hơn 812 triệu đồng). Vốn góp của nhà đầu tư là hơn 635 tỷ đồng (tương đương 20% tổng vốn đầu tư), vốn huy động hơn 2.543 tỷ đồng (tương đương 80% tổng vốn đầu tư).

Công ty Tài chính Hoàng Huy được yêu cầu thực hiện dự án trong vòng 60 tháng, kể từ ngày có quyết định giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất.

Dự án chung cư thương mại cao 40 tầng nằm tại vị trí 'đất vàng' Hải Phòng về tay Tài Chính Hoàng Huy

Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai và các lĩnh vực liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo đủ vốn thực hiện dự án theo mục tiêu, quy mô và tiến độ được phê duyệt. Trước khi triển khai xây dựng, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thoả thuận đấu nối, chấp thuận thiết kế, thẩm định an toàn giao thông (nếu có) và cấp giấy phép thi công với cơ quan quản lý theo quy định.

Cùng với việc tạm ứng kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng đúng hạn khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước theo đúng nội dung đã cam kết, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án, thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định, đồng thời, thực hiện hoàn trả toàn bộ giá trị liên quan đến tài sản công theo giá trị bồi thường đã được phê duyệt và không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

UBND TP Hải Phòng giao quận Lê Chân có trách nhiệm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp với quận Lê Chân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Các sở Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính và các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, tháng 12/2023, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng đã phát đi thông báo mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ) tại lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân. Kết thúc thời điểm nộp hồ sơ, chỉ có duy nhất Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đăng ký thực hiện dự án.

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng, mục tiêu của dự án là hình thành khu ở kết hợp thương mại dịch vụ có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có, góp phần tăng nguồn thu ngân sách các cấp, phát triển kinh tế xã hội tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn, từng bước góp phần chỉnh trang đô thị, tránh lãng phí tài nguyên đất.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án có quy mô sử dụng hơn 16.179m2 đất để xây dựng 1 toà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ chiều cao tối đa 40 tầng (chưa bao gồm tầng tum) và 3 tầng hầm. Trong đó, khối đế 3-4 tầng bố trí thương mại dịch vụ, toà tháp bố trí khoảng 998 căn hộ chung cư. Diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 154.000m2, trong đó, diện tích sàn xây dựng hầm khoảng hơn 32.000m2, diện tích sàn xây dựng thương mại khoảng hơn 13.000m2, diện tích giao thông, kỹ thuật khoảng hơn 31.000m2.

Cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án (cây xanh, đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng), dự án sẽ xây dựng 11 căn nhà liền kề, tầng cao tối đa 7 tầng. Dự án có quy mô dân số khoảng 2.240 người.