Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp thông tin và số liệu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát; hoàn chỉnh dự thảo văn bản trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, duyệt ký gửi Đoàn giám sát đảm bảo thời gian yêu cầu trước ngày 10/6/2022.

Dự án Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao DANANG CENTER 'treo' dai dẳng suốt hơn chục năm qua và đang trở thành nơi ao tù nuốc đọng, ô nhiễm môi trường ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng

Dự án Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao DANANG CENTER "treo" dai dẳng suốt hơn chục năm qua và đang trở thành nơi ao tù nước đọng, ô nhiễm môi trường ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng

Trước đó, ngày 16/5, Đoàn giám sát – Quốc hội khóa XV về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021” đã có Công văn 161/ĐGS-TCNS gửi UBND TP Đà Nẵng cho hay, Đoàn đã nhận được các báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 của TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên qua rà soát cho thấy một số nội dung vẫn chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phục vụ hoạt động giám sát, cần tiếp tục cập nhật, bổ sung. Vì vậy, Đoàn giám sát đề nghị UBND TP Đà Nẵng báo cáo bổ sung thông tin về các vấn đề trọng tâm theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tại Thông báo 846/TB-TTKQH ngày 30/3/2022) và Kế hoạch số KH-ĐGS của Đoàn giám sát, để Đoàn làm việc với UBND TP Đà Nẵng.

Trong đó, Đoàn giám sát đề nghị UBND TP Đà Nẵng tập tung cung cấp thông tin lượng hóa về số liệu, dữ liệu tổng hợp trên phạm vi toàn TP; đồng thời chi tiết, cụ thể các số liệu về đất sử dụng không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục (nếu có).

Đoàn giám sát yêu cầu UBND TP Đà Nẵng báo cáo chi tiết cụ thể về tình hình đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực tế.

Trong đó, Đoàn giám sát yêu cầu TP Đà Nẵng làm rõ thêm thông tin về những trường hợp không đưa đất vào sử dụng quá hạn nhưng tiếp tục được gia hạn sử dụng thêm 24 tháng (bao gồm thông tin đã nộp hay chưa nộp tiền sử dụng đất; tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này…); những dự án đầu tư đã được gia hạn nhưng sau thời gian 24 tháng gia hạn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Đồng thời Đoàn giám sát của Quốc hội yêu cầu UBND TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về số lượng dự án, diện tích đất đai hiện nay không triển khai được do vướng mắc, do đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra hoặc đã có kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra, xử lý vụ án, vụ việc nhưng chưa được xử lý… (nếu có).