Trong báo cáo kinh tế - xã hội mới công bố của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 48.500 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; 35.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 15,7%; 13.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,8%.

Như vậy, tính bình quân một tháng có 9.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Dịch bệnh khiến gần 100 nghìn doanh nghiệp đóng cửa sau 10 tháng. Ảnh minh họa

Theo báo Chính phủ, tính riêng ở TP.HCM, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 10 tháng là 13.836 (chiếm 28,5% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước), tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Có thể con số doanh nghiệp rút khỏi thị trường sẽ tiếp tục gia tăng trong 2 tháng còn lại của năm nay khi mà khắp các tuyến đường, hình ảnh các tòa nhà, điểm kinh doanh treo bảng trả mặt bằng, hay cho thuê mặt bằng trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam vừa qua.

Báo VTV News đưa tin, những con số trên cho thấy tác động lớn của COVID-19 với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc dịch bệnh dần được kiểm soát, đã có những tín hiệu khởi sắc hơn.

Theo đó, trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 108.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58.800 lao động - tăng 111,2% về số doanh nghiệp, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 9/2021.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2021 đã tiệm cận với con số 8.740 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 7/2021, thời điểm trước khi việc giãn cách xã hội được thực hiện trên diện rộng.