Theo thông tin từ tài liệu được công bố, DIC Corp thực hiện việc tăng vốn điều lệ thông qua 04 phương án phát hành cổ phiếu, gồm: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến được phát hành thêm từ các phương án trên là 410,4 triệu cổ phiếu. Nếu tất cả các phương án trên được thực hiện thành công, lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của DIC Corp sẽ tăng mạnh lên mức hơn 1,02 tỷ đơn vị.

DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng trong năm 2024 và tăng vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng

Thông tin chi tiết về các phương án phát hành cổ phiếu của DIC Corp như sau:

Đối với việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DIC Corp dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là 1.000 : 327,94 (số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Theo đó, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DIG sẽ được mua 327 cổ phiếu DIG mới.

Đáng chú ý, cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (01 lần) cho người khác. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Số tiền huy động được theo phương án này sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã được DIC Corp phát hành trong năm 2021; bổ sung vốn đầu tư dự án Cap Saint Jacques tại TP Vũng Tàu; và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP Vị Thanh.

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, DIC Corp dự kiến phát hành tối đa 30,49 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2,5%) và 15,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2,5%).

Qua đó, DIC Corp dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 304,92 tỷ đồng.

Đối với việc phát hành cổ phiếu ESOP, DIC Corp dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,91% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường (tính đến ngày 31/12/2023).

Giá chào bán cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/cổ phiếu và đối tượng được mua là cán bộ, công nhân viên của DIC Corp theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Dự kiến DIC Corp sẽ huy động được tối đa 450 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, DIC Corp dự kiến chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

DIC Corp cho biết lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua sẽ ở dưới mức 100 nhà đầu tư. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán này dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng và sẽ được DIC Corp sử dụng cho đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại tỉnh Hà Nam và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP Vĩnh Yên.

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Được biết, theo dữ liệu lịch sử, DIC Corp có lịch sử lên kế hoạch tham vọng và hoàn thành tỷ lệ khiêm tốn khi kết thúc năm tài chính. Trong đó, riêng trong năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.336,8 tỷ đồng, hoàn thành 33,6% so với kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 165,9 tỷ đồng, hoàn thành 11,9% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG đã ghi nhận đà tăng tương đối mạnh trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đóng cửa phiên giao dịch 29/3/2024, cổ phiếu DIG dừng tại mốc 32.200 đồng. Hiện tại, cổ phiếu đang có 1 tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn và có xu hướng điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 DIC Corp sẽ tổ chức ngày 26/4 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.