Hóa Chất Đức Giang sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 117%

HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Hóa chất Đức Giang sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 117%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 117 cổ phiếu mới.

DGC sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 117%; MSH trả cổ tức 2021 tới 95%

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 1.710 tỷ đồng lên 3.711 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 4 – 5/2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến 31/12/2021, công ty có 2.946 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang cũng đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Tổng số tiền Hóa chất Đức Giang đã chi trong đợt tạm ứng cổ tức này là 171 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức năm 2021 MSH sẽ chia cho cổ đông đạt mức 95%

CTCP May Sông Hồng (MSH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 29/4 tới đây. Theo tài liệu được công bố, MSH đề kế hoạch doanh thu thuần ở mức 4.900 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, giảm 8%, cổ tức dự kiến năm 2022 tỷ lệ 15%-30%.

Nhìn năm 2021, MSH đã đạt doanh thu thuần gần 4.748 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch đề ra và tăng 24,5% so với 2020; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 442 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch đề ra và tăng 1,9 lần so với thực hiện 2020.

Với kết quả trên, HĐQT cũng trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 50%. Trước đó, vào tháng 12/2021, MSH đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, số tiền đã chi trả hơn 225 tỷ đồng cho cổ đông.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà MSH sẽ chia cho cổ đông đạt mức 95%.

DGC sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 117%; MSH trả cổ tức 2021 tới 95%

Ngoài ra, MSH dự kiến trình cổ đông về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể là 8 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

Cụ thể, ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT có bà Bùi Thu Hà – con gái Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng Bùi Đức Thịnh. Được biết, tính đến thời điểm 30/03/2022, bà Hà đang nắm giữa hơn 3,8 triệu cổ phiếu, chiếm 7,7% vốn điều lệ công ty.