Trong đó HĐQT có nghị quyết thông qua kế hoạch họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 và thông qua triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Về Đại hội cổ đông bất thường, HĐQT DXS cho biết kế hoạch tổ chức dự kiến vào tháng 7/2023. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường dự kiến là 16/6/2023 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến VSD theo đúng quy định.

HĐQT cũng đã có quyết nghị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh. Cụ thể từ thặng dư vốn cổ phần là 800 tỷ đồng, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 410 tỷ đồng. Tỷ lệ thực quyền 26,7% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 121 triệu cổ phiếu.

Đất Xanh Services sắp phát hành 121 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.741 tỷ đồng
Đất Xanh Services sắp phát hành 121 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 5.741 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 được diễn ra vào ngày 15/4, ông Dương Văn Bắc, thành viên HĐQT Đất Xanh Services cho biết, việc phát hành để tăng vốn lần này xuất phát từ nhu cầu kinh doanh. Bởi vì, khi các công ty thành viên, đội kinh doanh đi tiếp cận chủ đầu tư để lấy dự án về phân phối thì một trong những tiêu chí thường được quan tâm là quy mô vốn và năng lực tài chính của đơn vị phân phối.

Ngoài phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Đất Xanh Services còn có kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOPtrong năm nay. Nếu thực hiện thành công các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Đất Xanh Services lên hơn 5.791 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, Đất Xanh Services đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 126 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 62% so với thực hiện năm ngoái.

Quý 1/2023, Đất Xanh Services ghi nhận doanh thu thuần đạt 329 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố và đất nền đóng góp phần lớn với 264 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ nhưng doanh thu từ dịch vụ bất động sản lại giảm chỉ còn chưa đến 1/10 cùng kỳ với 74 tỷ đồng. Sau khi các chi phí, Đất Xanh Services lỗ ròng 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 291 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.

Trên thị trường, cổ phiếu DXS đang có nhịp tăng khá mạnh thời gian gần đây và qua đó leo lên vùng giá cao nhất trong vòng gần 6 tháng. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch quanh mức 7.500 đồng/cp, ghi nhận mức tăng 25% trong khoảng một tháng trở lại đây.