Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam giao Trung tâm Quản lý luồng không lưu - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) kiểm tra, đối chiếu kế hoạch bay ngày với danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp và phép bay được cấp; từ chối cung cấp dịch vụ đối với các chuyến bay không đúng với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu hãng hàng không khai thác tại Việt Nam gửi kế hoạch bay ngày kế tiếp cho Trung tâm quản lý luồng không lưu vào lúc 10 giờ hàng ngày; Phòng Vận tải hàng không gửi danh sách các chuyến bay được xác nhận slot của ngày kế tiếp vào lúc 10 giờ; Trung tâm Quản lý luồng không lưu rà soát, đối chiếu giữa kế hoạch bay ngày với slot được xác nhận và phép bay được cấp.

 Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu kiểm tra kế hoạch bay hàng ngày của các hãng. Ảnh minh họa
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu kiểm tra kế hoạch bay hàng ngày của các hãng. Ảnh minh họa

Trường hợp phát hiện chuyến bay sai giờ so với slot đã được xác nhận và phép bay được cấp, Trung tâm Quản lý luồng không lưu có trách nhiệm từ chối phục vụ chuyến bay và thông báo cho hãng hàng không và Cục Hàng không Việt Nam trừ các trường hợp chuyến bay không phải xác nhận slot theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Các yêu cầu nêu trên áp dụng tạm thời từ ngày 1/8/2022 đối với các hãng hàng không Việt Nam tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Đối với các cảng hàng không khác sẽ áp dụng khi có thông báo tiếp theo.

Văn bản trên được Cục Hàng không Việt Nam đã được gửi Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; các cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất; các hãng hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không.