Cụ thể, Công ty Tân Việt Bắc chiếm đấttrồng cây hàng năm để thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Tràng Định 2 mà chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai (giao đất, thuê đất với Nhà nước) theo quy định của pháp luật.

Tổng diện tích chiếm đất là 9.894,9 m2 quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Vi phạm được phát hiện ngày 7/4/2022; Thời điểm vi phạm từ tháng 1/2022 đến nay, tại Nà Nghịu (Nà Mằn cũ), thôn 3, xã Đào Viên.

Công ty Tân Việt Bắc Lạng Sơn tự ý đổ một lượng lớn đá, cát, sỏi lên đất nông nghiệp. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Công ty Tân Việt Bắc Lạng Sơn tự ý đổ một lượng lớn đá, cát, sỏi lên đất nông nghiệp. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Hành vi vi phạm cụ thể: Tổng diện tích chiếm đất là 9.894,9 m2 quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Vi phạm được phát hiện ngày 7/4/2022; Thời điểm vi phạm từ tháng 1/2022 đến nay, tại Nà Nghịu (Nà Mằn cũ), thôn 3, xã Đào Viên.

Hành vi vi phạm cụ thể: Chiếm đất trồng cây hàng năm để làm đường đất từ tháng 1/2022 đến nay, có tổng diện tích là 3.889,5 m2; đổ đá, cát sỏi cuội lòng sông lên đất trồng cây hàng năm từ tháng 2/2022 đến nay, có tổng diện tích là 6.005,4 m2.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định buộc Công ty Tân Việt Bắc thực hiện tiếp tục thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất; Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với tổng số tiền 11.256.938 đồng. Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chiếm đất được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 91/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại tiết 2 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 60 ngày.