Theo đó, ngày 11/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 614/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (địa chỉ: 356 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) vì đã có hành vi vi phạm hành chính, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex bị phạt 300 triệu đồng
Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex bị phạt 300 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, phạt tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) đối với Công ty theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Các văn bản công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).

Trước đó, trong quý I/2021, Mediplantex bị phạt và truy thu thuế 2,3 triệu đồng theo ghi nhận trong báo cáo tài chính quý I của Công ty.

Trong tháng 4 và tháng 6/2021, Mediplantex cũng bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, do vi phạm trong lĩnh vực y tế.