CTCP Chứng khoán DSC (mã chứng khoán DSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023. Theo đó, DSC ghi nhận lãi đột biến trong quý.

Cụ thể, Chứng khoán DSC ghi nhận tổng doanh thu đạt 126,6 tỷ đồng, tăng 411,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 44,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 4,14 tỷ đồng, tức tăng thêm 49,09 tỷ đồng.

Theo báo cáo, cơ cấu doanh thu hoạt động của chứng khoán DSC có một số chỉ tiêu tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, khoản thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán phát sinh trong quý 2 với số tiền 25 tỷ đồng. Khoản này ghi nhận khi công ty phát phát sinh giao dịch với bên liên quan là CTCP Đầu tư NTP với phí tư vấn 25 tỷ đồng, phí chuyển nhượng quyền mua hơn 2,57 tỷ đồng. Đầu tư NTP là công ty mẹ đang sở hữu 70% vốn cổ phần tại Chứng khoán DSC.

Chứng khoán DSC báo lãi gần 45 tỷ đồng trong quý II/2023, hoàn thành 72,5% kế hoạch lợi nhuận
CTCP Chứng khoán DSC.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng mạnh từ gần 2 tỷ đồng của quý 2/2022 lên hơn 30 tỷ đồng, tương ứng gấp khoảng 15 lần. Lãi từ khoản cho vay và phải thu hơn 29 tỷ đồng, gấp 5 lần.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Chứng khoán DSC ghi nhận tổng doanh thu đạt 194,05 tỷ đồng, tăng 234,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 56,08 tỷ đồng, tăng 479,3% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Chứng khoán DSC đặt mục tiêu tổng doanh thu 281 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 97 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2023, Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 70,37 tỷ đồng và hoàn thành 72,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DSC tăng 81,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.963,4 tỷ đồng, lên 4.372,7 tỷ đồng. Tiền mặt chiếm hơn 950 tỷ đồng, so với đầu năm chỉ hơn 500 triệu đồng.

Các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) cũng tăng mạnh từ hơn 1.100 tỷ đồng lên gần 2.000 tỷ đồng. Các khoản cho vay đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Nợ phải trả của DSV cũng tăng tương ứng, từ hơn 1.300 tỷ đồng lên hơn 3.200 tỷ đồng. Vay ngắn hạn tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng, lên mức 2.226 tỷ đồng, đều là các khoản vay ngân hàng. Các khoản phải trả, phải nộp khác cũng tăng mạnh từ hơn 2 tỷ đồng lên 703 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.121 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hơn 120 tỷ đồng.

Thông tin liên quan, Tập đoàn Thành Công (TC Group) đã chính thức công bố Chứng khoán DSC thuộc hệ sinh thái của mình. Bên cạnh đó, Chứng khoán DSC mới đây thông báo phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Được biết, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu DSC tăng 300 đồng lên 24.800 đồng/cổ phiếu.