Theo văn bản trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) trong vai trò tổ chức phát hành, Công ty Cổ phần NovaGroup (bên bảo đảm), Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (đại lý lưu ký và thanh toán) và người sở hữu trái phiếu.

Theo thông tin PSI nhận được từ công văn số 21/2023/NVS/CV-LK của Chứng khoán Navibank gửi đến Novaland ngày 13/2, tính đến 17 giờ cùng ngày, Chứng khoán Navibank vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán gốc, lãi từ Novaland để thanh toán cho người sở hữu trái phiếu.

Căn cứ các Điều khoản và Điều kiện của trái phiếu có quy định về sự kiện không thanh toán, PSI yêu cầu Novaland nghiêm túc thực hiện các cam kết theo Văn kiện trái phiếu, khắc phục vi phạm không thanh toán theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện trái phiếu, Hợp đồng Đại lý lưu ký và thanh toán.

“Sau thời gian khắc phục vi phạm mà đại lý lưu ký và thanh toán vẫn không nhận được đầy đủ tiền gốc, tiền lãi và các khoản phạt có liên quan (nếu có), đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo tuyên bố sự kiện vi phạm và thực hiện thủ tục xóa giao dịch bảo đảm và thủ tục xử lý tài sản bảo đảm được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện trái phiếu cùng các văn kiện trái phiếu khác có liên quan”, công văn của PSI nêu.

Đồng thời, PSI yêu cầu Novaland đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục về sự kiện không thanh toán cho các trái chủ trước 17 giờ ngày 15/2 và cung cấp đầu mối cụ thể để làm việc với những người sở hữu trái phiếu trước 15 giờ ngày 16/2.

 PSI yêu cầu NVL thanh toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng. Ảnh NVL
PSI yêu cầu NVL thanh toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng. Ảnh NVL

Lô trái phiếu NVLH2123009 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng do Novaland phát hành vào ngày 12/8/2021 và đáo hạn vào ngày 12/2/2023 (kỳ hạn 18 tháng), có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Mục đích phát hành để Novaland tăng quy mô vốn hoạt động, qua đó thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các dự án khác.

Theo thông tin công bố, trái chủ của lô trái phiếu nói trên gồm ba doanh nghiệp chiếm 67,79%: Doanh nghiệp A (49,9%), doanh nghiệp B (1,09%), doanh nghiệp C (16,8%); còn lại là các nhà đầu tư cá nhân chiếm 32,21%. Trong số ba doanh nghiệp có một công ty chứng khoán nắm giữ 7,14% giá trị trái phiếu được phát hành.

Đây là khoản huy động do PSI tư vấn, đồng thời là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Trước đó vào cuối tháng 12 năm ngoái, PSI từng ra thông báo sự kiện vi phạm nghĩa vụ lô trái phiếu NVLH2123014 do Novaland phát hành. Theo phản hồi của Novaland, thông báo này “chưa phù hợp với các quy định tại các Văn kiện trái phiếu có liên quan và đang trong quá trình làm việc để yêu cầu PSI gỡ bỏ thông báo. Hai bên cũng tích cực làm việc cùng nhau để đưa ra các phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các trái chủ”.