Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt chính Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC) số tiền 250 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cùng với đó, UBCKNN yêu cầu Chứng khoán APEC phải:

Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Giao dịch 4, 5 triệu cổ phiếu nhưng không chào mua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bị phạt
Giao dịch 4, 5 triệu cổ phiếu nhưng không chào mua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bị phạt. Ảnh minh họa

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện giao dịch mua 4.500.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: API) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty và người có liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) nhưng Công ty không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.