Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đây là cuộc giám sát lớn, phạm vi rộng, phức tạp, thông tin số liệu rất nhiều, huy động lực lượng lớn tham gia, vì vậy ông cho rằng báo cáo giám sát cần nêu đầy đủ những con số, "nói có sách, mách có chứng".

Cần làm rõ những thành tựu, điển hình về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều nội dung làm vượt chỉ tiêu của Trung ương "là thành tích cực kỳ quan trọng".

Chủ tịch Quốc hội phân tích, với các kiến nghị, đề xuất, phải nêu rõ thời gian, như về dự án treo, dự án chậm tiến độ, các dự án BOT đang đầu tư dở dang, dự án BOT đang phải xử lý.

Về dự án đang triển khai nhưng chậm tiến độ, Chủ tịch Quốc hội góp ý, với loại vướng mắc về thời gian, cần xử lý hài hoà lợi ích giữa các bên, gia hạn thời gian để xử lý, chính quyền phối hợp gỡ vướng mắc. Nếu đến hạn nhất định thì phải thu hồi theo luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VPQH

Với loại dự án mà chủ đầu tư năng lực tài chính yếu kém, ông Huệ cho rằng: "Không thực hiện được thì phải để người khác" vì nếu cứ giữ đất sẽ lãng phí cơ hội đầu tư.

Về dự án vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra thì phải thể chế hoá chủ trương của Trung ương. Hiện Chính phủ đang thực hiện đề án thống kê rà soát. Có những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội tháo gỡ.

"Cán bộ sai thì xử lý rồi, nhưng đất đai, tài sản, vốn liếng nằm đấy cả. Chủ trương có rồi, nên thể chế hoá bằng Nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý xử lý. Thẩm quyền cấp nào thì cấp đó xử lý", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nói về các dự án BOT, BT, Chủ tịch Quốc hội thông tin: "Dự án BT về mặt luật pháp có điều khoản chuyển tiếp. Nhiều dự án BT được phép tiếp tục triển khai, nhưng theo tôi biết, nó rất vướng mắc, không chung tay tháo gỡ thì rất khó. Nên có danh mục, thống kê bao nhiêu dự án để xem xét, tháo gỡ, tạo nguồn lực cho địa phương".

Về đất đai, ông Huệ cho rằng, cần có thống kê, kiến nghị cụ thể theo từng loại một, số liệu cụ thể về đất nông lâm trường, đất lúa, đất nông nghiệp bỏ hoang, tình trạng lấn chiếm trái phép...

"Cần có kiến nghị thật sát, thời gian cụ thể, theo tinh thần khả thi, tích cực, từ đó có căn cứ để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo. Trong đó, có những việc Quốc hội, Thường vụ Quốc hội cũng phải làm", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Dự thảo báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” đề cập nhiều nội dung như: Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và công nghệ thông tin; lĩnh vực y tế; mua sắm tập trung; lĩnh vực đầu tư công; việc quản lý, sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương; quản lý, sử dụng vốn Nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.