Cho vay sai quy định, Chứng khoán Saigonbank Berjaya bị xử phạt
Cho vay sai quy định, Chứng khoán Saigonbank Berjaya bị xử phạt

Cụ thể, ngày 26/12/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 445/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

Quyết định nêu rõ, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Theo đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán này đối với 5 khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty theo quy định.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán Saigonbank Berjaya có cổ đông chiến lược nước ngoài và được UBCKNN cấp phép hành nghề môi giới chứng khoán vào ngày 18/7/2008. 3 cổ đông chiến lược bao gồm Ngân hàng Sài Gòn Công thương sở hữu 11%; Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch Kỳ Hòa sở hữu 13% vốn điều lệ; và CTCP Inter-Pacific thuộc Tập đoàn Berjaya của Malaysia sở hữu 49% vốn điều lệ; và còn lại 27% thuộc về nhóm cổ đông khác.