Cụ thể, cả nước hiện vùng xanh với 9.618 xã, phường là vùng xanh, chiếm 90,7%; Có 837 xã, phường thuộc vùng vàng, chiếm 7,9%; Có 142 xã, phường là vùng cam, chiếm 1,3%. Đến nay, cả nước chỉ còn 7 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,1%.

Cụ thể cấp độ dịch của các tỉnh, thành trên cả nước như sau:

Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 của các tỉnh, thành đến 8/9/2022
Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 của các tỉnh, thành đến 8/9/2022
Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 của các tỉnh, thành đến 8/9/2022
Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 của các tỉnh, thành đến 8/9/2022
Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 của các tỉnh, thành đến 8/9/2022
Chi tiết cấp độ dịch Covid-19 của các tỉnh, thành đến 8/9/2022

Để biết được nơi mình đang sống, sẽ đến thuộc nguy cơ nào, người dân truy cập vào bản đồ COVID-19 https://capdodich.yte.gov.vn/map. Đây là trang web do Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) quản lý.

Tại đây, người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống, làm việc bằng cách chọn trong danh sách ở góc trên của màn hình. Tiếp đến, chọn cấp độ hành chính quận/huyện/thành phố/thị xã và theo dõi chi tiết bên bảng thống kê cấp độ dịch theo từng xã/phường/thị trấn phía bên trái.

Bộ Y tế cho biết tiếp tục rà soát, đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 128/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để tổ chức các biện pháp đáp ứng dịch phù hợp, làm cơ sở triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP và tình hình dịch bệnh.

Theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của Bộ Y tế về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128, các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 gồm:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian. Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine. Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Về cách xác định các tiêu chí, Bộ Y tế cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có 2 nhóm để xác định cấp độ dịch gồm có: Nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và Nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng.