Cen Land báo lãi quý III/2022 đạt 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ
Cen Land báo lãi quý III/2022 đạt 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Doanh thu tài chính tăng 120% lên 15,3 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí hoạt động khá cao với 40,4 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 35,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% lên 66,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác lỗ gần 8 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 220 triệu đồng.

Kết quả, Cen Land báo lãi quý III/2022 đạt 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.316 tỷ đồng, giảm 26,7%; lãi sau thuế đạt 257 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng, tăng 51,9% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 2021.

9 tháng công ty thực hiện được 39% mục tiêu doanh thu và 36,3% kế hoạch năm.

Cen Land báo lãi quý III/2022 đạt 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ
Cen Land báo lãi quý III/2022 đạt 31 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ
Nguồn BCTC Cen land

Theo Cen Land, trong Quý III/2022, tình hình thị trường bất động sản tiếp tục diễn biến không thuận lợi. Động thái siết chặt tín dụng bất động sản của của các ngân hàng và kiểm soát thị trường trái doanh nghiệp phiếu bất động sản đã ảnh hưởng tới nhu cầu đầu tư bất động sản. Ngoài ra, một số dự án thứ cấp chưa kịp ra hàng, dẫn tới doanh thu và lợi nhuận quý này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng công ty ghi nhận doanh thu 3.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng, ghi nhận giảm tương ứng 26% và 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu môi giới vẫn ghi nhận 1.232 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đầu tư bất động sản ghi nhận 2.021 tỷ đồng chỉ bằng 57% so với cùng kỳ năm trước do một số dự án thư cấp chậm ra hàng so với tiến độ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.259 đồng.

Tổng tài sản đạt 6.869 tỷ đồng đến hết quý III, tăng 10% so với đầu năm.Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 36%, giảm 50% đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tăng tương ứng 56% và 19% chủ yếu từ việc tăng các khoản hợp tác đầu tư, đặt cọc nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản thuộc dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, dự án tại Yên Phong (Bắc Ninh) và dự án khu du lịch và giải trí Tuần Châu và các khoản ký cược ký quỹ làm tổng đại lý phân phối các dự án khác. Hàng tồn kho giảm 32%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty tăng 13% so với cuối năm ngoái lên 3.208 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.252 tỷ đồng bao gồm 1.038 tỷ nợ vay ngắn hạn. Còn lại là nợ dài hạn với 955 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng tăng 6,5% so với đầu năm lên 3.661 tỷ đồng. Đến 30/09/2022, công ty vẫn còn 1.286 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối đến hết quý III. Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngoài khoản thưởng 30% bằng cổ phiếu vừa được công ty thực hiện trong tháng 10, Cen Land còn dự kiến sẽ dùng 302 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông trong thời gian tới.

Cen Land cũng vừa công bố hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 201.599.449 cổ phiếu và phát hành 60.479.528 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, Cen Land đã tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 2.016 tỷ đồng lên 4.636 tỷ đồng.