Những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 27.5

Diễn biến giá Bitcoin 1 tháng qua

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 27.5

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần phát đi khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo.

Việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.