Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong tháng 7 đã ảnh hưởng nặng tới doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao, vui chơi và giải trí...

Để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng kịch bản giảm, giãn các loại thuế cho doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết của Quốc hội, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Báo VietNamnet đưa tin, cụ thể dự kiến giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020, áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đặc biệt, giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm nay đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% tiền thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% tiền thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh

Bộ Tài chính cũng tính phương án giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Ngoài ra, Bộ Tài chính áp dụng chính sách miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Theo dự toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo nghị quyết này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài đề xuất giảm nghĩa vụ thuế trực tiếp cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.

Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên, ông Hưng cho biết số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138.000 tỷ đồng. Trong đó, gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19. Trong đó, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất gói hỗ trợ Covid-19 mới liên quan tới thuế, phí. Bộ đang hoàn thiện và sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để quyết định.

Trong năm 2020 trước đó, với vai trò là cơ quan quản lý thuế và tài khóa, Bộ Tài chính đã đề xuất với cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Riêng năm 2020, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm cho người dân, doanh nghiệp là 129.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào khoảng 97.500 tỷ; tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31.500 tỷ đồng.

Đến năm 2021, Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên diện rộng đối với doanh nghiệp, người kinh doanh trong hầu hết lĩnh vực, ngành nghề. Đồng thời tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí và nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng...