Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công văn gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TP HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án với thời gian hoàn thành đưa vào khai thác năm 2030 và 2 năm sửa chữa khiếm khuyết, bảo hành (đến năm 2032).

Bộ Kế hoạch và đầu tư kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao UBND TP HCM căn cứ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ.

Đề xuất điều chỉnh thời gian triển khai tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.
Đề xuất điều chỉnh thời gian triển khai tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: TTXVN

UBND TP HCM cũng sẽ phải phối hợp với Bộ Tài chính, các Nhà tài trợ để giải quyết công việc liên đến Hiệp định vay vốn của Dự án theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Dự án, giám sát, hoàn thành dự án trong thời gian đề nghị gia hạn, sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ đầy đủ và đúng hạn.

“Trường hợp Dự án không hoàn thành đúng thời hạn đã được phê duyệt, UBND TP HCM chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành”, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất.

Vào đầu tháng 7/2022, UBND TP HCM đã có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo Thủ tướng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương.

UBND TP HCM đã đưa ra các nhóm lý do dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án, bao gồm: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về thủ tục thu hồi đất; công tác đấu thầu và trao thầu gói thầu chính phải thực hiện hủy thầu để đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý; công tác đàm phán phụ lục hợp đồng cho các công việc phát sinh, quá trình đàm phán kéo dài nhưng vẫn không đạt được sự thống nhất, Tư vấn đơn phương ra thông báo kết thúc Hợp đồng dẫn đến tiến độ dự án đã bị ảnh hưởng; ảnh hưởng công tác cập nhật Hồ sơ mời thầu, mời thầu lại các gói thầu chính của dự án…